Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Dyplom

Tłumaczenie posiadanych dyplomów jest wymagane przy zapisach na studia za granicą oraz w poszukiwaniu pracy za granicą czy też przy jej podjęciu. Uczelnie wyższe wymagają tłumaczenia przysięgłego.
Jedną z trudności związanych z mobilnością zawodową jest uznanie kompetencji i dyplomów. Nie jest to tylko kwestią tłumaczenia dokumentów, licencjat nie oznacza tego samego w różnych krajach, a nawet w tym samym kraju w różnych epokach nie oznaczał tego samego poziomu!

Suplement do dyplomu lub załącznik w formie opisu

Aby ułatwić mobilność, Komisja Europejska, UNESCO i Rada Europy opracowały model dokumentu Suplement do Dyplomu Europass, zwany również załącznikiem opisowym, które pozwala na jasne zrozumienie studiowanych przedmiotów oraz uzyskanego poziomu wykształcenia . Dokument ten precyzuje w sposób obszerny przebieg studiów (ilość godzin, oceny), podaje informacje o odbytych praktykach i innych posiadanych umiejętnościach.
Uczelnie wyższe wydają taki dokument od 2002 roku, a więc zaleca się zgłoszenie z prośbą o jego wydanie. W innym przypadku, na przykład jeżeli chodzi o dyplom uzyskany wiele lat temu, może być przydatne skorzystanie ze standardowego aneksu w celu dołączenia do oficjalnego dyplomu opisu, który pozwoli na jasne przedstawienie przebiegu studiów.

W razie wątpliwości prosimy o zadawanie pytań.

Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89