Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Zakres kompetencji

Iwona Linas jest dyplomowanym tłumaczem z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, mieszkającym od wielu lat we Francji (okolice Lyonu, departament Rodanu - 69).
Studiowała filologię romańską na Uniwersytecie Śląskim, następnie otrzymała tytuł magistra literatury na Uniwerytecie Lyon II Lumière w Lyonie.
Ukończyła również studia podyplomowe w Ośrodku Badań i Studiów Przekładowych Uniwerytetu Łódzkiego na kierunku tłumaczenia pisemne (francuski/hiszpański), uzyskała dyplom uniwersytecki na Uniwersytecie Marc Bloch w Strasburgu na kierunku tłumaczenia pisemne (francuski/hiszpański).
W 2010 została tłumaczem przysięgłym przy Sądzie Apelacyjnym w Lyonie. Z tego tytułu regularnie bierze udział w ustawicznym kształceniu zawodowym dla tłumaczy przysięgłych. Posiadana wiedza w dziedzinie administracji, handlu, przemysłu pozwala na oferowanie pomocy osobom prywatnym oraz współpracy francuskim i polskim firmom w zakresie:
  • Tłumaczenia przysięgłego dokumentów
  • Tłumaczenia dokumentów prawniczych, biznesowych itd
  • Tłumaczenia i pomocy przy redagowaniu korespondencji do organów administracji, sądów, przy redagowaniu życiorysu
  • Wyszukiwania partnerów handlowych lub przemysłowych, nawiązywania kontaktów, negocjowania umów
  • Wspomagania przy opracowaniu dokumentacji do prezentacji firmy : broszury, strony internetowe ...
  • Wsparcia administracyjnego, prawnego i handlowego
  • Organizacji imprez, spotkań biznesowych....
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89