Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

chodzi o dokumenty które mają moc prawną, dokumenty metrykalne (odpisy aktu urodzenia, aktu małżeństwa, zgonu), dyplomy szkolne, pisma sądowe, wyroki rozwodowe, umowy, akty notarialne, dokumenty patentowe, oraz inne dokumenty jak na przykład zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego dla Polaków zawierających związek małzeński we Francji. Najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio w instytucji w której składamy dokumenty, gdyż wymogi mogą być różne w zależności od departamentu.

Dostarczyć oryginał lub kopię do tłumaczenia?

Tłumacz ma obowiązek zamieszczenia pod tłumaczeniem adnotacji, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału czy też z kopii dokumentu. Najlepiej jest więc dostarczyć oryginał (lub okazać przy odbiorze). Warto upewnić się przed złożeniem zamówienia, jakie są wymagania instytucji, w której należy przedłożyć dokument. Istnieje możliwość dostarczenia kopii lub skanu, lecz pod tłumaczeniem zostanie w takim przypadku zamieszczona wzmianka, że tłumaczenie zostało sporządzone na podstawie kopii dokumentu.

Czy tłumaczenie przysięgłe wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce jest ważne na terenie Francji?

Bardzo często, organy administracji wymagają tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego przy Sądzie w jednym z departamentów we Francji i nie uznają tłumaczeń przysięgłych wykonanych w innym kraju.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego we Francji ?

  • na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych (Experts de Justice) na stronie Sądu apelacyjnego (Cour d’appel),
  • lub na stronie prefektury,
  • jak również na stronie konsulatu polskiego.

Oddelegowanie do pracy za granicą

Patrz strona oddelegowanie.
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89