Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Tłumaczenie przysięgłe prawa jazdy

Polak mieszkający we Francji nie jest zobowiązany do wymiany polskiego prawa jazdy na francuskie. Jednak ta wymiana staje się obowiązkowa, w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego które pociąga za sobą środki restrykcyjne, zawieszenie lub odebranie prawa jazdy oraz utratę punktów.
Prefektura zajmuje się wymianą prawa jazdy. W niektórych prefekturach jest wymagane jest przedłożenie tłumaczenia przysięgłego prawa jazdy oraz zaświadczenia o wydaniu prawa jazdy przez organ kompetenty.

Od 19 stycznia 2013 r. wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w całej UE będą miały postać plastikowej karty przypominającej kartę kredytową. Będą miały standardowy europejski format i lepsze zabezpieczenia.
Prawa jazdy wydane dotychczas zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r.

Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89