Assistance Traduction Pologne

Iwona Linas, Lyon

SIRET 513-107-359 00012

Usługi & cennik

Marcowa promocja
- 50 %
zniżi na zamówienie złożone w miesiącu marcu.
(Prosimy o podanie kodu "MARS").
Assistance Traduction Pologne zapewnia dostosowane do państwa potrzeb usługi. Zakres oferowanych usług :
 • Tłumaczenie z języka polskiego na francuski oraz z języka francuskiego na polski. Rodzaj dokumentów: dokumenty prawne, handlowe oraz techniczne (branża budowlana), oferty przetargowe
 • Tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych:
  • Dokumenty metrykalne: odpisy aktu urodzenia, aktu ślubu, zgonu, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego
  • Dokumenty szkolne: dyplomy, świadectwa szkolne, certyfikaty
  • Dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty
  • Prawo jazdy
  • Świadectwa pracy, opinie o pracowniku, umowy o pracę
  • Decyzje, wyroki sądowe (sprawy rozwodowe)
 • Akty notarialne
 • Lokalizacja oprogramowania i stron internetowych, adaptacja i tłumaczenie ścieżek dźwiękowych
 • Tłumaczenie konsekutywne, w niektórych przypadkach także przez telefon (negociacje, seminaria, spotkania biznesowe, zawieranie małżeństwa na merostwie, podpisywanie aktów kupna/ sprzedaży lub umów ...)
 • Tłumaczenie ustne dla pracowników polskich firm budowlanych na budowach we Francji
 • Pomoc przy organizacji imprez (wyszukiwanie dostawców usług , rezerwacja transportu, hotelu ...)
 • Pomoc w sprawach administracyjnych (relacje z urzędem podatkowym, wymiarem sprawiedliwości, urzędem celnym ...)
Cena świadczonych usług zależy od ich charakteru, stopnia trudności oraz terminu wykonania. Korzystne ceny stosowane są w przypadkach szczególnych (np. osoby w trudnej sytuacji, stała współpraca lub często powtarzające się serie ...). Poniższa tabela zawiera ceny tłumaczenia niektórych dokumentów.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania bezpłatnej wyceny oraz informacji o terminie wykonania usługi.

Cennik / tłumaczenia pisemne
UsługaCena
Przykładowe ceny
Skrócony odpis aktu urodzenia 35 €
Całkowity odpis aktu urodzenia 65 €
Skrócony odpis aktu małżeństwa 40 €
Całkowity odpis aktu małżeństwa 70 €
Polskie prawo jazdy 40 €
Polski dowód osobisty 40 €
Wpis do rejestru przedsiębiorców 80 €
Wyrok rozwodowy (dwustronny) 80 €
Tłumaczenie standardowe 0,15 €/słowo
Sprawdzenie/korekta dostarczonego tłumaczenia 0,05 €/słowo
Kontakt : iwona.linas@wanadoo.fr Tel.: (+33) 6 87 47 46 89